آتلیـــــــــــه ها و دوره های نظــــــــری

اینسپتوگرام - ترسیمات در معماری

اینسپتوگرام - ترسیمات در معماری

استاد: پویان بیزه
زمان برگزاری:
چهارشنبه ها - 14 تا 21
مدت دوره: 7 جلسه - 49 ساعت
هزینه ثبت نام: 980,000 تومان
شروع دوره :
 6 اردیبهشت ماه 96
مهلت تخفیف: 10 درصد تخفیف ثبت نام 7نفر اول
وضعیت دوره: در حال ثبت نام

ادامه مطلب...
واقعیت های همزیست

واقعیت های همزیست

مدرس:  پویان روحی
زمان برگزاری: 9 الی 13 و 16 الی 20 اردیبهشت 96 ساعت 11 الی 17
مدت دوره:  10جلسه - 50 ساعت
هزینه ثبت نام :  1.250.000 تومان
شروع دوره : 9 اردیبهشت 96
مهلت تخفیف: 10 درصد تخفیف ثبت نام 7نفر اول
وضعیت دوره: در حال ثبت نام

ادامه مطلب...
درآمدی بر تئوری معماری

درآمدی بر تئوری معماری

مدرس:  پویان روحی
زمان برگزاری: 20/16/13/9 اردیبهشت 96 ساعت 18 الی 20
مدت دوره:  4 جلسه - 8 ساعت
هزینه ثبت نام :  250.000 تومان
شروع دوره : 9 اردیبهشت 96
مهلت تخفیف: 10 درصد تخفیف ثبت نام 7نفر اول
وضعیت دوره: در حال ثبت نام

ادامه مطلب...
مدیریت دفاتر کوچک

مدیریت دفاتر کوچک

استاد: مهرداد زواره محمدی
زمان برگزاری:
چهارشنبه ها - 8 تا 12
مدت دوره: 3جلسه - 12 ساعت
هزینه ثبت نام: 380,000 تومان
شروع دوره :
30 فروردین ماه 96
مهلت تخفیف: 10 درصد تخفیف ثبت نام 7نفر اول
وضعیت دوره: در حال ثبت نام

ادامه مطلب...
ورکشاپ تجربه باززنده سازی در تهران

ورکشاپ تجربه باززنده سازی در تهران

استاد: Alexis Pontvik
تیم هدایت کننده علمی در ایران:
دکتر شادی عزیزی، پریا نگهداری کیا، و فرناز فرشاد
زمان برگزاری: 25 الی 28 فرودین ماه - ساعت 9 تا 16
مدت دوره: 4 جلسه - 28 ساعت
شروع دوره : 25 فروردین ماه 96
وضعیت دوره: در حال ثبت نام

ادامه مطلب...
UNDERBRIDGE

UNDERBRIDGE

استاد:  منوچهر سید مرتضوی
زمان برگزاری:
27 / 28 /29 فروردین 96- 10 صبح الی 17
مدت دوره:  3 جلسه - 21 ساعت
هزینه ثبت نام :  590,000 تومان
شروع دوره :
27 فروردین 96
مهلت تخفیف: 10 درصد تخفیف ثبت نام 7نفر اول
وضعیت دوره: در حال ثبت نام

ادامه مطلب...

رویـــــــــدادها / Events and lectures

دیسیپلین؛ آموزش، تئوری و گفتمان

دیسیپلین؛ آموزش، تئوری و گفتمان

سخنرانان:  رضا دانشمیر، علیرضا تغابنی، آرش بصیرت، پرشیا قره گوزلو و پویان روحی
زمان بر گزاری : پنجشنبه 14 اردیبهشت
ساعت:
17:00 تا 21:00
مکان: کانون معماران معاصر
حضور برای عموم آزاد است.برای حضور رزرو الزامی است.


ادامه مطلب...
فرم/محتوا درونمایه های معماری

فرم/محتوا درونمایه های معماری

سخنران: پرشیا قره گوزلو و بهزاد اتابکی
برگزار کننده: کانون معماران معاصر و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
زمان بر گزاری : 10 اردیبهشت
ساعت:
17:00
مکان: کرمانشاه سه راه 22 بهمن (باغ نی) سالن امفی تائتر دانشکده پرستاری آزاد اسلامی کرمانشاه

ادامه مطلب...
طراحی پژوهش محور

طراحی پژوهش محور

سخنران: وحید اشراقی
برگزار کننده: کانون معماران معاصر و انجمن علمی معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان بر گزاری : ۳ اردیبهشت
ساعت:
۱۱
مکان: دانشگاه صنعتی شاهرود


ادامه مطلب...
نشست  Computational designand & advanced manufacturing The places of the digital fabrication revolution, Citta della Scienza

نشست Computational designand & advanced manufacturing The places of the digital fabrication revolution, Citta della Scienza

سخنران: Michela Musto
زمان برگزاری: پنج شنبه 31 فروردين
ساعت: ۱۸ تا ۲۰
حضور برای عموم آزاد است.
برای حضور رزرو الزامی است.

ادامه مطلب...
نشست رایگان   Expanding Stockholm   و   Constructing Urban Green Enabling natural processes

نشست رایگان  Expanding Stockholm  و  Constructing Urban Green Enabling natural processes

سخنرانان:
Alexis Pontvik و Lisa Enzenhofer
زمان برگزاری: شنبه 26 فروردینماه
ساعت: 18 الی 20
برای حضور رزرو الزامی می باشد.
حضور در این رویداد برای عموم آزاد است.

ادامه مطلب...
نهال سپید

نهال سپید

نمايشگاه آثار هنرمندان به نفع نهال سپيد:
چهارشنبه ١٨اسفند ساعت١٧تا٢١


و پنجشنبه ١٩اسفند ساعت١٨ تا٢١
با روايتي از كيارش اقتصادي،سپيده علمي
محل برگزاری: گالری اردیبهشت

ادامه مطلب...