آتلیـــــــــــه ها و دوره های نظــــــــری

از کنترل تا طراحی لابراتوار تجربی بر سیستم هاي مواد و تکنیک هاي طراحی

از کنترل تا طراحی لابراتوار تجربی بر سیستم هاي مواد و تکنیک هاي طراحی

استاد: پیمان اسماعیل پور
زمان برگزاری:
پنجشنبه هاو جمعه ها / 15 الی 19
مدت دوره:
11 جلسه - 44 ساعت
هزینه دوره:
975000تومان
شروع دوره :
14 بهمن ماه 1395
مهلت تخفیف:
10 درصد تخفیف ثبت نام 7 نفر اول
وضعیت دوره:
در حال ثبت نام

ادامه مطلب...
ورکشاپ DELTA-Z

ورکشاپ DELTA-Z

چهارمین ورکشاپ از مجموعهTalkWalk
اساتید: 
Rodrigo Aguirre / Edouard Cabay
همکار دوره:
رامتین طاهریان
زمان برگزاری:
1 الی 11 بهمن ماه 1395
مدت دوره:
11 جلسه - 110 ساعت
هزینه دوره: 1500000 تومان
شروع دوره :
1 بهمن ماه 1395
مهلت تخفیف:
10 درصد تخفیف ثبت نام 7 نفر اول 
وضعیت دوره:
در حال برگزاری

ادامه مطلب...
عکاسی پایه

عکاسی پایه

استاد: علیرضا روحنواز
زمان برگزاری:
دوشنبه ها 18 الی 20
مدت دوره:
12 جلسه - 24 ساعت
هزینه دوره:
350،000 تومان
شروع دوره :
18 بهمن ماه1395
مهلت تخفیف:
10 درصد تخفیف ثبت نام 7نفر اول
وضعیت دوره:
در حال ثت نام


ادامه مطلب...
عکاسی معماری پیشرفته

عکاسی معماری پیشرفته

استاد: پرهام تقی اف
زمان برگزاری:
يكشنبه ها 18 تا 20
مدت دوره:
10جلسه - 20 ساعت
هزینه دوره:
500،000 تومان
شروع دوره :
24 بهمن ماه 1395
مهلت تخفیف:
  10 درصد تخفیف ثبت نام 7نفر اول
وضعیت دوره:
در حال ثبت نام


ادامه مطلب...
آمادگی آزمون نظام مهندسی - طراحی

آمادگی آزمون نظام مهندسی - طراحی

استاد: هوشنگ کریمی
زمان برگزاری:
جمعه ها  9 الی 14  
مدت دوره:
5 جلسه - 25 ساعت
هزینه دوره:
550،000 تومان
شروع دوره :
1 بهمن ماه 1395
مهلت تخفیف:
10 درصد تخفیف ثبت نام 7نفر اول
وضعیت دوره:
در حال برگزاری


ادامه مطلب...
روش شناسی علمی در پژوهش های معماری

روش شناسی علمی در پژوهش های معماری

استاد: محمدیاسرموسی پور


زمان برگزاری:
شنبه ها  17 الی 20
مدت دوره:
5 جلسه - 15 ساعت
هزینه دوره:
350،000 تومان
شروع دوره :
25 دیماه 1395
مهلت تخفیف:
10 درصد تخفیف ثبت نام هفته اول تا تاریخ 95/10/04
وضعیت دوره:
در حال برگزاری

ادامه مطلب...

رویـــــــــدادها / Events and lectures

New urban paradigms

New urban paradigms

دهمین سخنرانی از مجموعه Talkwalk
سخنران:
Willy Muller

زمان برگزاری:
سه شنبه 5 بهمن ماه 95
ساعت:
18 الی 20

حضور برای عموم آزاد است.

برای حضور رزرو الزامی است.

ادامه مطلب...
“APPAREIL – architectural investigation, academia and practice”

“APPAREIL – architectural investigation, academia and practice”

یازدهمین سخنرانی از مجموعه Talkwalk
سخنران:
 Edouard Cabay


زمان برگزاری:
 دو شنبه11 بهمن ماه 95
ساعت: 
18 الی 20
هزینه ثبت نام: 90000 تومان

 

ادامه مطلب...
paeperss

paeperss

ویدیو اینستالشین
زمان برگزاری :
پنج شنبه سی دی ماه و جمعه 1 بهمن ماه
ساعت :
18 الی 21
حضور برای عموم آزاد است.

ادامه مطلب...
نشست هندسه پنهان

نشست هندسه پنهان

سخنرانان: محسن مریزاد، مرضيه رجب زاده
زمان برگزاری:
سه شنبه 28 دی ماه 95
ساعت:
17 الی 19

حضور برای عموم آزاد است.
برای حضور رزرو الزامی می باشد.ادامه مطلب...
روزگار برزخی معماری ما - نوشتن درباره معماری و شهر

روزگار برزخی معماری ما - نوشتن درباره معماری و شهر

اعضای پنل:
علی اعطا
سعید برآبادی
کاوه فولادی نسب
پرشیا قره گوزلو
زمان برگزاری :
چهارشنبه 29 دی ماه
ساعت :
17 الی 19
حضور برای عموم آزاد است.
برای حضور رزرو الزامی می باشد.

ادامه مطلب...
نشست معماری ایران معاصریت / محافظت

نشست معماری ایران معاصریت / محافظت

سخنرانان:
فرامرز پارسی - محمدرضا نیکبخت

زمان برگزاری:
پنجشنبه  30 دی ماه
ساعت:
17 الی 19

حضور برای عموم آزاد است.
برای حضور رزرو الزامی می باشد.

ادامه مطلب...