اولین کارگاه از مجموعهTalkWalk

Epiworks Tehran (Interactive Topographies)

استاد:  / Gamze Gündüz  / Deniz Tümerdem /  Cemal Koray Bingöl/ Metin Şahin

تاریخ برگزاری:  23 الی 29 مرداد ماه 1395

دانشجویان:

 سحر برزنی /  آرزو رجایی /  هلیا سعادت  /  ماندانا تنکابنی /  فرزاد مهدی زاده /  آرمین بادیان /  آتین مریدیان  /  مهدیه هادیان /  پردیس مزین  /  بهزاد فتاحی /  سیما بندگی  /  مونا تقی بروجردی  /  رسول فتح الهی                                                                     
               

 

توضیحات دوره:

اپیتوم یک شبکه ی مشارکتی یا «پلت فرم» درشهر استانبول است که به همکاری میان رشته ای در طراحی، محاسبات/کار دیجیتال، پژوهش و تدریس از تئوری تا عمل می پردازد. این پلتفرم  درنتیجه از کارگاه ها و نمایشگاه های متعدد در زمینه ی معماری پیشرفته شکل گرفت و در سال 2013 توسط 

Cemal Koray / Metin Sahin / Deniz Tumerdem /  تاسیس شد Gamze Gunduz

 هدف این پلت فرم مختل کردن و محو کردن مرز بین رشته های مختلف و یافتن پتاسیل های نهان و استفاده از ابزار دیجیتال از طریق نمونه سازی و آزمایش است.

فضاهای معماری اغلب پس از پیدایش در تعامل با محیط اطراف خود و کاربران تکامل یافته و به این صورت هویت خود را فراتر از درک معمار توسعه می دهند. فضا دائما با عوامل مؤثر خود به همزیستی می پردازد. یک تغییر و تحول که پیوسته در حال رخ دادن است و ما را قادر به دریافتن فضا فراتر از آن درتنها یک لحظه از زمان و به عنوان مجموعه‌ای از کنش های سیال و روان می کند. شهر تهران و صداها یی که در آن تولید می شود را می توان به عنوان منابعی از تعامل بین نور و صدا متمرکز کرد، که در این جریان پژوهشی از تغییرات و تحولات صدای فیزیکی به رسانه های دیگر فیزیکی از طریق طراحی دیجیتال شکل می گیرد. هدف این کارگاه آزمایش بر روی مجموعه ای از کنش های سیال در رابطه با طراحی و تعامل آن ها از طریق صدا است. شرکت‌کنندگان ابتدا با ساخت دیجیتال، طراحی دیجیتال و الکترونیک آشنا شده و سپس این ابزار میان رشته ای را برای تولید محصول نهایی کارگاه به کار برده اند. 

یک کلاژ صوت شهری توسط شرکت کنندگان با مخلوط کردن صداهای ضبط شده از شهر تهران ساخته شد. سپس صداهای فیزیکی ضبط شده به فایل های صوتی تبدیل شده و در نرم افزارهای طراحی سه بعدی ویرایش داده شدند. در واقع این یک فرایند فرم یابی دیجیتال است که در آن توسط اطلاعات متنوعی که در فایل های صوتی موجوداند موجب  ایجاد واکنش و عکس العمل می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند. فرم های تولید شده توسط صداها  به بخش هایی کوتاه تر، در بازه های زمانی مختلف، تقسیم شده که در آن ها رابطه میان فرم و نور از طریق صدا یک انیمیشن پویا تولید می‌کنند. حالتی مبهم و گرفته از صداها در بخش های مختلف به صورت الگو های گوناگون توسعه یافته که این الگو ها قسمتی از تنوع اطلاعات موجود در صداهای شهر تهران را روایت کرده و خود را با آن ها تطبیق می دهند.