کارگاه تخصصی معماری لیمینالLiminal

 

اساتید:  فرشاد مهدی زاده / صبا زواره ای/ حسین سوداوی

تاریخ برگزاری:  5 تا 17 مرداد ماه 1395

دانشجویان:

مبینا میرعابدینی /  رضوان شیرازی  /  سیده غزاله اقبالی نمین /  ملیحه وصفی نژاد /  شیما حاجیان  /  عاطفه دهنوی   /  سعیده نقوی الحسینی / روجا عزیززاده  /  شایان ادهم