کارگاه تخصصی معماری لیمینالLiminal

اساتید:  فرشاد مهدی زاده / صبا زواره ای/ حسین سوداوی

تاریخ برگزاری:  5 تا 17 مرداد ماه 1395

دانشجویان:

مبینا میرعابدینی /  رضوان شیرازی  /  سیده غزاله اقبالی نمین /  ملیحه وصفی نژاد /  شیما حاجیان  /  عاطفه دهنوی   /  سعیده نقوی الحسینی / روجا عزیززاده  /  شایان ادهم           

 

توضیحات دوره:

شکل گیری این دوره حاصل گفت و گوهای یک معمار و یک نویسنده و هنرمند هنر اجرا  درباره ی تولید فضاهای میانی یا لیمینال بود. فضای پشت بام در شهر تهران به دلیل خاصیت لیمینالش که دائم در تحول است انتخاب شد و هدف نهایی ایده پردازی برای سقف بن بست امروزی بام در شهر تهران و خلق فضایی که به شهر اضافه شود، تعیین شد.

 قسمت اول کارگاه، به برهم زدن نظم رایج ساماندهی فضا پرداخت. در این قسمت دانشجوها با حرکت و پرفورم کردن در جهانی که نیروی گرانش در جهت های دیگر به آن اعمال می شد با چالش فعال کردن سطح های حذف شده از معماری و زندگی روزمره مواجه شدند.

قسمت دوم کشف مسئله در بستر واقعیت های فرهنگی و اجتماعی تهران بود. در این مرحله دانشجوها به سطح شهر رفتند و با این سئوال که آیا می توانند به پشت بام ساختمان هایی با کاربری های مختلف دسترسی پیدا کنند، مسئله ی حذف شدگی لایه ی بام از زندگی شهری را مورد بررسی قرار دادند.

در مرحله ی سوم با تحلیل اطلاعات گردآوری شده در قسمت قبل، دانشجوها به پیدا کردن مسئله‌ی اصلی کارگاه پرداختند که در نهایت به سئوال از دسترسی به سطوح مختلف در شهر انجامید.

از این به بعد کارگاه وارد ایده پردازی شد. برای ایده پردازی از آنها خواسته شد که هر کدام متریال‌های مختلفی را انتخاب کنند که به آنها قابلیت ایده پردازی برای دیاگرام های ارتباطی خلاق بدهد، که بتوانند به کمک آن دسترسی هایی طراحی کنند که مسئله ی بن بست بودن بام را به چالش بکشاند.

این مرحله به دو صورت موازی پیش رفت. از سویی دانشجوها باید با متریال هایشان جهان های تازه‌ای را تجربه و خلق می کردند و از طرفی باید با قصه گویی داستان های زندگی روزمره حیات شهری را در روند شکل گیری آنها دخالت می دادند.

حاصل این قسمت که درواقع تمرین پایانی کارگاه بود، یک ماکت و یک ویدئو بود که مکمل یکدیگر بودند و اگر ماکت تصوری حجمی از ایده های دانشجو را می نمایاند، ویدئو روند شکل گیری آن را نمایش می داد و قصه ها را به آن پیوند می زد.