کارگاه آشنایی با طراحی و ساخت دیجیتال

 

استاد: پویان روحی

تاریخ برگزاری:  6 اردیبهشت  الی 24 خرداد ماه 1395

دانشجویان:

کاوه چهری  /  امید نیکوکار  /  امیرعلی رستگاررازی  /  آیدا ساروی  / زهرا فخرایی راد  /  مسعود حسن آبی  /  لنا بهاری /  حسین اسلامی  /  سید محمد موسوی جزایری /  بهادر ارجمندی  /  آرمان نجاری  /  عسل مرادی  /  رضا احمدی مقدم /  دیبا قاضیا  /   نگار دولتی /  نعمت اله   صفری  /  امیر محبی آشتیانی /  سامان ایلخانی پور /  پریسا نویدی  /  فاطمه شاه نظری / سیدحسام الدین موسوی نژاد  /  سارا موسوی نسب  /  محمدرضا مهجوری  /  درسا بصروی