کارگاه عملی - آموزشی  هدراکریت hedracrete

 

اساتید:   مسعود اکبرزاده / مهراد مه‌نیاامیرحسین تبریزی /  رامتین طاهریان

تاریخ برگزاری:  20 تیرماه  تا  8 مهرماه ماه ماه 1395

دانشجویان:

مریم ملااسدلله  /  احسان حیدری زادی  /  پرهام قلی زاده /  نیلوفر ایمانی/ محمدحسین کریمی  /  مهرزاد اسماعیلی چرخاب  /  علیرضا بایرام وند /  فاطمه صالحی امیری  /  پوریا گچ پزان  /  مریم شهابی / مبین موسوی  /   سبحان سرابی  /  محمد ابراهیمی  /  آرمین شایان پور  /  نسترن سعیدی  /  پدرام کریمی  / سروش گریوانی  /  شهریار آباد  /  عطیه سادات فخرحسینی /  ستاره هوشمند  / سحر برزنی  /  نیلوفر نامدار/  سیدعلی میرزاده  /   آیه فتوت  /  کیمیا صفا خواه /  آناهید عطاران /  نعمت اله   صفری  / بنفشه توسلی   / سپهر فرزانه