آتلیه Computation & Fabrication

 

استاد: پویان روحی

تاریخ برگزاری:  22 خرداد  الی 1 مرداد ماه 1395

دانشجویان:

ابراهیم عباس نیا / سامان فرهمند  /  شاهین وحدتیان /  سیده رویا جزدره /  مریم  شاکر /  فاطمه محمودیار /  عطیه قنبری /  یاس هاشمی /  پروانه جسارت /  سام واثقی  /  علی طهماسبی زاده  /  علی محمد نیل فروشان / بهاره سعادت فرد /  پردیس  خواجوی قمی /  احمدرضا خلیلی / آیدا احسانی /  سپیده علمی /  امیر حق شناس /  مهشید کریمی /  مونا هاشمی /  مریم نجفیان  /  مریم دبیری  /  بهناز مترجم /  یکتا صادقی /  لیلا قاسمی /  حامد شیبانی /  محمد سیدرضایی