زمینه همکاری:

تدریس کارگاه شعف میرایی 
کارگاه ساختارهای زنده
مدرسه تابستانی (کارگاه بوشهر)


بیوگرافی:

پویا خزائلی پارسا متولد ۱۳۵۴ شمیران، دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان البرز در سال ۱۳۷۲ و فوق لیسانس معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز خود را در ۱۳۷۹ کسب کرد و در راستای تکمیل تحصیلات خود، تخصص معماری خاک از دانشگاه هنز لینز، اتریش در سال ۱۳۸۹ را دریافت کرد. از سوابق حرفه ای وی می توان به همکاری با مهندسین مشاور شیگروبن پاریس، شیگروبن توکیو، هادی میرمیران (نقش جهان پارس)‏ ، بهرام شیردل (شیردل و همکاران)‏‏ ، تاسیس دفتر معماری رای اشاره کرد، پویا خزائلی پارسا، معمار سال ایران (۱۳۹۴) به انتخاب نشریه هنرمعماری شناخته شده است

 

پويا خزائلی پارسا:
فوق ليسانس معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مركز
دريافت مدرك DSA ازCRAterre (مركز بين المللی معماری خاك در فرانسه(
همكاری با دفاتر معماری شيگروبن پاريس و توكيو، معماری برای بشريت سانفرانسيسكو ، رومانی و اسلواكی، موسسه Pilosio ونيز 
دريافت جوايز متعدد چون معمار، چهارمين بينال مجسمه سازی تهران، كوشك جهانی، ششمين بينال نقاشی معاصر تهران. .
برخی پروژه های طراحی شده:
پروژه ی مسكونی تابمن، (دفتر معماری شيگروبن، شعبه پاريس) نيويورك 
مسابقه موزه ملی شيخ زايد، (دفترمعماری شيگروبن،شعبه پاريس) ابوظبی
خانه های ساحلی در ساحل دليس 
سرپناه بامبو، مازندران
سرپناه پناهندگان افغان، كرمان 
سرپناه دامی هريس، آذربايجان
سازه های قابل توسعه و جابجايی برای پناهندگان سوريه ای
و ....
جايزه طراحى صنعتى مونترال (۲۰۱۶)
World Design Impact Prize 
جايزه معمارى (۲۰۱۶)
Emerging Architecture Award (AR)