زمینه همکاری:

تدریس دوره معماری در رسانه

بیوگرافی:
 
اطلاعات تحصیلی
کارشناسی ارشد پیوسته: دانشگاه تهران؛ دانشکده هنرهای زیبا؛ 1385
دیپلم: ریاضی 1377؛ سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) – مرکز شهید بهشتی اهواز

سوابق حرفه ای و آموزشی

-عضو موسس، مدیر عامل و عضو هیات مدیره  شرکت مهندسین مشاور تخت طاقدیس پارس – 1389 تا کنون
-مهندسان مشاور باوند به عنوان طراح معماری – 1387 تا 1388
-مدرس دانشکده ی معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین

 
سوابق اجتماعی فرهنگی

-مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی- اردیبهشت 1393 تاکنون
-سردبیری، نویسندگی و اجرای بیش از 200 برنامه ی تخصصی در حوزه ی معماری در شبکه ی سراسری فرهنگ – 1385 تاکنون
-نویسنده و منتقد حوزه معماری و شهر – روزنامه شرق – 1383 تاکنون
-همکار فصلنامه تخصصی آبادی – 1383 تا 1387
-سردبیر خبری شبکه جامع هنر و معماری ایران – سازمان اشتغال جهاد دانشگاهی؛ جهاد دانشگاهی دانشکده ی هنرهای زیبا – 1383 تا 1384


جوایز و افتخارات

-کسب جایزه بهترین مقاله پژوهشی کشور در جشنواره تخصصی مطبوعات در حوزه شهری به دلیل تالیف مقاله "مفهوم گریزپای هویت و آموزش بی پرورش در معماری" – منتشر شده در فصلنامه تخصصی آبادی
-کسب رتبه برگزیده در مسابقه طراحی داخلی دیوانخانه کریمخان زند شیراز– سازمان میراث فرهنگی طرح پردیسان و موسسه معمار نشر
-کسب رتبه برگزیده در مسابقه طراحی مجموعه باغ نور – شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
-کسب رتبه ششم در مسابقه طراحی مرکز تجارت ساختمان – سازمان نظام مهندسی استان گیلان
-کسب رتبه دوم در مسابقه طراحی یادمان شهدای دانشجو - دانشگاه تهران