بیوگرافی:
دکتری رشته شهرسازی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - 1389 
رتبه اول آزمون ورودی دکتری سال 1386
کارشناسی ارشد معماری ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1377
اخذ گواهینامه تربیت مدرس کالج TAFE  استرالیا
فرصت مطالعاتی در دانشگاه یورک، تورونتو، کانادا- 1391
پژوهشگر نمونه سال 1391  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 
سوابق آموزشی
1-  استادیار پایه 6 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1386 ؛ استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات تهران و  واحد تهران غرب
2-  مدرس دانشگاه EMU قبرس در رشته معماری -  1383 تا 1386
3-  مدرس کالج TAFE   استرالیا در رشته معماری -  1383 تا1388
                                                                                                          
سوابق پژوهشی
تالیف کتاب :
1)"شهر زیست پذیر ؛ از مبانی تا معانی" – انتشارات آذرخش- تهران 1390
برنده جایزه و لوح تقدیر – جایزه دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی یادبود زنده یاد دکتر مزینی 1392
2)ویرایش علمی کتاب "پارادایم های پردیس" تالیف دکتر آزاده شاهچراغی- انتشارات جهاد دانشگاهی- تهران 1389
 
مقالات ISI :
2011-"The Trace of Urban Lifestyle: Iranian Cinematic Representation", International Journal of Academic Research (IJAR), Vol.3, No.2, March 2011, Part II.
 
2012-Livable Street In Urban Environment: An Adaptive Design Approach, Advances in Environmental Biology (AEB), Vol.6, No.3, 2012. Corresponding author
 
2012- Nature in Urban Environment; Iranian Men and Women Artistic Feedback, Journal of Basic and   Applied Scientific Research, Vol.2, No.3, 2012.
 
مقالات  علمی پژوهشی:
-"بررسی انطباق طرح های توسعه و عمران جدید کشور با ویژگی های طرح ساختاری راهبردی مطالعه موردی: طرح توسعه و عمران شهر مشهد"- فصلنامه هویت شهر- شماره 14 – پاییز 92
-"بررسی معیار های جهانی و بومی شهر زیست پذیر" –  مقاله پذیرفته شده در مجله هویت شهر – دانشگاه آزاد اسلامی – تهران – ایران 1389
 
سمینار بین المللی:
- ارائه مقاله (سخنرانی) در کنفرانس  2009 IEEE Toronto International Conference (کشور کانادا )
عنوان مقاله : Rethinking Sustainable Street Design in Hot Arid Zone Cities" "
 
سایر مقالات :
- نگرشهای تحلیلی در توسعه محله ای – فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره 39و40 –پاییز و زمستان 91
- "بررسی تجربیات اخیر طرح های توسعه شهری با رویکرد راهبردی در ایران" – ماهنامه طاق – سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی- تیر 1390
- "بررسی تاثیرضوابط شهرسازی بر شکل شهر تهران "- ماهنامه منظر ، شماره 9- مرداد 1389
-"بررسی طرح جامع مسکن"- 1387
-"معیارهای طراحی خیابان پایدار "- 1387
-"بررسی زیبایی شناسانه ضوابط نمای شهری"- 1386
- "بررسی تطبیقی نظام شهرسازی کشورهای ایران و ایالات متحده" - 1386 
 
سایر فعالیت ها
-راهنمایی 20عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و مشاوره 15 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
- داوری مقالات مجلات علمی- پژوهشی (دو فصلنامه هویت شهر)
-داور مسابقات طراحی معماری 1390
- مصاحبه با ماهنامه منظر پیرامون شهر در آیینه سینما ، اسفند 1387
-مصاحبه با فصلنامه جستارهای شهرسازی پیرامون شهر زیست پذیر، شماره 36 تابستان و پاییز 1390
-مصاحبه با نشریه مهیار پیرامون شهر زیست پذیر، زمستان 1392
 
سوابق حرفه ای و اجرایی
1)مسئول ستاد عمرانی شعب مراکز استانها    1389 تا 1390  در معاونت توسعه و عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2)مدیر عامل، طراح و مدیر پروژه    1383 تا 1387  در مهندسان مشاور طرح و فناوری بنا
3)طراح و مدیر پروژه   1380 تا 1383  در مهندسان مشاور آبادی ؛
4)طراح پروژه   1379 تا 1380 در مهندسان مشاور پیراز ؛
5)دستیار طراحی پروژه   1375 تا 1379  در مهندسان مشاور تجیر ؛