زمینه همکاری:

هنرمند نمایشگاه علی
زمان: 16 آبان 1393

 
بیوگرافی:

معمار، شهر ساز، نقاش و موسیقیدان
- متولد ۱۳۲۵ بافت كرمان
- فارغ التحصیل دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ۱۳۵۱
- فارغ التحصیل دانشكده معماری بوزار از فرانسه با درجه دكترا
- دریافت مجوز خواندن در برنامه گل ها، ۱۳۴۳
- شاگرد سعید میرزا هرمزی در سه تار و تار، ۱۳۵۲
- شاگرد سلیمان خان امیر قاسمی در آواز، ۱۳۵۲
- برگزاری نمایشگاه های هنری در ایران و فرانسه
- صاحب تئوری نقش غلط در هنر ایران
- طراحی و اجرای آثاری چون سالن همایش های بین المللی صدا و سیما، محل كار سفیر امارات متحده عربی در تهران و ...
- ساخت فیلم های كوتاه و نمایش آنها در سینما تك، موزه هنرهای معاصر تهران و خانه هنرمندان
- برگزاری نمایشگاه های عكس
- شركت در مسابقات مختلف معماری داخلی و خارجی
- همكاری با نشریات تخصصی معماری و شركت در كنگره ها و سمینارهای معماری و ایراد سخنرانی و...