زمینه همکاری:

تدریس دوره پژوهش در معماری

بیوگرافی:

پژوهشگر دکتری معماری اسلامی
مدرس گروه مطالعات معماری دانشگاه هنر اصفهان
مدرس مدعو دانشگاه صنعتی وین اتریش در کارگاه آموزشی بافت تاریخی اصفهان
عضو تحریریه فصلنامه همشهری معماری
انتشار بیش از 50 مقاله علمی در کنفرانس ها و مجلات بین المللی و داخلی
انجام 17 طرح پژوهشی کاربردی
داور مجلات علمی پژوهشی "مرمت و معماری ایران" و "مطالعات تطبیقی هنر"
برگزار کننده اولین دوره های آموزشی مقاله نویسی، پروپوزال نویسی دکتری و آزمون های عملی مطالعات معماری
برگزار کننده اولین کارگاه های اریگامی برای معماران
موسس دفتر طراحی پژوهی مشکات(اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز)


کتب تالیفی منتشر نشده:

گاه ِ طهارت، دستنامه جامع طراحی سرویس های بهداشتی
زهدان ِ نور، دستنامه جامع طراحی ابنیه به مثابه ساعت آفتابی
هیچستان، نظریه ای انتقادی در منظر ادراکی مسجد اسلامی