دانشگــــــاه :     دانشگاه تهران/ شهید بهشتی/ آزاد تهران مرکز
دربــــــــــاره  :     بهزاد اتابکی در سال ۱۳۷۷ کارشناسی ارشد معماری را در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز به پایان رساند، در سال ۱۳۸۰ از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته کارشناسی ارشد طراحی شهری فارغ التحصیل شد و پس از تحصیل در رشته معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی، در سال ۱۳۸۵ از این دانشگاه مدرک کارشناسی ارشد دریافت نمود. او در دوره ۲۰۰۷-۲۰۰۵ کاندید دریافت جایزه آقا خان در معماری (AKAA) شده است. همچنین در سال ۱۳۸۶ پس از دریافت بورس مطالعاتی بنیاد ژاپن، مطالعات خود پیرامون معماری ژاپن در دوره معاصر را در این کشور به انجام رسانده است. وی علاوه بر فعالیت حرفه ای ، به تدریس در دانشگاه نیز مشغول میباشد. او از سال ۱۳۷۷ فعالیت در دفتر شخصی خود را در زمینه طراحی ، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های معماری، شهرسازی، معماری منظر و معماری داخلی آغاز نموده است.