زمینه همکاری:


سخنران نشست  :چهارگفتار در نسبت معماری و زمینه
سخنرانان : آرش نصیری،ایمان رئیسی ،علیرضا تغابنی، آرش بصیرت
زمان :  دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳

سخنران رونمایی کتاب روایت های آوانگارد
سخنرانان : پویان روحی،ایمان رئیسی ،پرشیا قره گوزلو، آرش بصیرت 
زمان : سه شنبه 29 اردیبهشت 94

سخنران نشست  :چهارگفتار در شناخت رم کولهاس
سخنرانان : آرش نصیری،ایمان رئیسی ،امیرحسین طاهری، آرش بصیرت
زمان : چهارشنبه 30 اردیبهشت 94

 
بیوگرافی:

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد. شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری و منطقه ای. 1381. دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
عنوان پایان نامه : زنْ شهر؛ تجربه ای انکار شده
کارشناسی . عمران. 1380.  دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج


سوابق اموزشی:

ـ عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت از 01-07-1388
همکاری با گروه معماری و جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت به صورت استاد مدعو از نیمسال اول سال تحصیلی 1385- 86
ـ همکاری با گروه معماری موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به صورت استاد مدعو از نیمسال اول سال تحصیلی 1388-89
ـ همکاری با گروه معماری موسسه اموزش عالی ارم شیراز به صورت استاد مدعو از نیمسال دوم سال تحصیلی 1387-88

 

سوابق اجرایی:

ـ سردبیر سایت تخصصی معماریْ شهرسازی اتووود از 1386 تا کنون
ـ مدیر گروه مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت از سال 01-05-1391

 

سوابق پژوهشی:

درس گفتارها:

ـ جایگاه مکان در هنر عمومی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت.
ـ پدیدارشناسی در معماری و چالشی به نام مکان .
ـ رم کولهاس و پارادایم بازگشت. همایش رم کولهاس؛ سه گفتار. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز. چهارشنبه 17 خرداد 1391
ـ غرب به رغم غرب؛هژومونی و زیبا شناسی افتراق. نشست علمی رنسانس شرق و معماری رکود. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز. سه شنبه. 27 تیرماه 1391  
ـ معماری و زیبایی شناسی ناهم رفتار. همایش منطقه ای طراحی مبلمان شهری در بافت تاریخی. انجمن مرمت گران خشت اول. پنج شنبه 30 اذر 1391
ـ معماری و زیبایی شناسی توسعه. همایش معماری و اقتصاد توسعه. موسسه اموزش عالی حافظ. چهارشنبه 30 بهمن ماه 1392
ـ زنان و زبان معماری. نخستین کنفرانس ملی معماری، زن و شهر، مرکز همایش های بین المللی رایزن. 7و 8 اسفندماه 1392