نشست رایگان
نکاتی برای آماده سازی پورتفولیو

سخنرانان : علی شیخ الاسلامی، پویان بی زه
زمان برگزاری: چهارشنبه 15دی ماه ۹۵
ساعت : از ساعت 17 الی  19

 

ظرفیت تکمیل شده

 

پیدا کردن کاری مناسب و یا تحصیلات بالاتر تنها به قابلیت های شما به عنوان دانشجو(معمار) نیاز ندارد، بلکه روش ارائه توانایی های شما نقش بسیار مهمی در موفقیت شما دارد.
پورتفولیو خوب در واقع به شما کمک می کند که تمام توانایی های خود را به مخاطب ارائه کنید. 
این نشست برای مخاطبانی که قصد شرکت در استویو های همگرا- مدرسه معماری- دارند پیشنهاد میشود. 
آخرین مهلت ارسال پورتفولیو برای مدرسه معماری 18 دی ماه می باشد.