نمایش فیلم Sketches of Frank Gehry

 

زمان برگزاری: یکشنبه 17 دیماه
ساعت: 19
برگزار کننده:
کانون معماران معاصر و کتابفروشی پاگرد
محل برگزاری نشست: شهرک غرب، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، پلاک هفت
کانون معماران معاصر 

 

این رویداد برگزار گردید.