نشست پرسش و پاسخ دوره تار

 

سخنرانان: امیرحسین طاهری، محمدرضا محب علی

زمان برگزاری: پنجشنبه 9 آذرماه
ساعت: 14
محل برگزاری نشست: شهرک غرب، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، پلاک هفت
کانون معماران معاصر 

 

این نشست برگزار گردید.