نشست خم

سخنران: هومن طالبی

زمان برگزاری: پنجشنبه 26 بهمن ماه
ساعت: ۱۶
محل برگزاری نشست: شهرک غرب، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، پلاک هفت
کانون معماران معاصر 

حضور برای عموم آزاد است و برای حضور رزرو الزامیست