مسابقه معماری حقیقی یک مدرسه در وین اتریش

سخنرانان:  منوچهر سید مرتضوی
زمان بر گزاری : سه شنبه ۲۷ تیرر
ساعت: 
18:00 
مکان: کانون معماران معاصر

حضور برای عموم آزاد است.
برای حضور رزرو الزامی می باشد.

این نشست برگزار شد.