مراسم رونمایی از کتاب " فلسفه برای معماران "

با حضور: آرش بصیرت، علیرضا تغابنی، محمدیاسر موسی پور و احسان حنیف 

زمان برگزاری: پنجشنبه 2 آذرماه
ساعت16:30

محل برگزاری نشست: هران، شهرک غرب، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، پلاک هفت
کانون معماران معاصر 

این نشست برگزار گردید.