به بهانه ترجمه و انتشار کتاب " فوکو برای معماران "

سخنرانان:  شروین وکیلی، احسان حنیف 
زمان بر گزاری : چهارشنبه 14 تیر
ساعت: 
18:00 
مکان: کانون معماران معاصر

  

 

این نشست برگزار شد.