سخنران:
محمد رضا متینیزمان برگزاری: پنج شنبه 25 شهریور ماه ۹۵
ساعت : 18:00
حضور براي عموم آزاد است

سخنران:
نشید نبیان


زمان برگزاری: پنج شنبه 8 مهر ماه ۹۵
ساعت : 18:00
منحصراَ حضور در این نشست بصورت رایگان و با رزرو قبلی امکان پذیر است
محل برگزاری نشست:باغ موزه قصر

سخنران: sofoklis Giannak

محل برگزاری:
پژوهشـکده فرهنگ، هنر و معمـــاری جهاددانشگاهی

زمان برگزاری: پنجشنبه 04 شهریور ماه
ساعت: 14:00
هزینه: 60،000 تومان

سخنران: Alexandre Dubor


محل برگزاری:
پژوهشـکده فرهنگ، هنر و معمـــاری جهاددانشگاهی

زمان برگزاری: چهارشنبه 10 شهریور ماه
ساعت: 18:00
هزینه: 60،000 تومان