هدف این دوره، خلق و بهینه سازی در سازماندهی به الگوهای هندسی قابل گسترش در طرّاحی لباس با استفاده از تکنیک اوریگامی می باشد.

دانشجویان در بخش اوّل به بررسی، تحلیل و تجزیه ی "bottom up" به طور کلّی در روش طرّاحی جزء به کل و بازآفرینی "الگوهای متداول اوریگامی"از پیش تعیین شده می پردازند.

در بخش دوّم، تمرکز مطالعات در راستای گسترش پذیری و شبکه بندی الگوها و درک رفتارهای فرمیک آنها خواهد بود و در بخش پایانی تولید سیستم های هوشمند تطبیق پذیر با هدف پاسخگویی به نوع طرح لباس، کیف، زیورآلات و ... می باشد.

 

Code-Structed Skins

Computing Ideas for Articulated Realities

مدرس: آرین حکیمی نژاد
دستیار: پانیذ فرخ سیر

زمان برگزاری: دوشنبه تا جمعه، 20 تا 24 شهریور
مدت دوره: 5 جلسه - 60 ساعت
تاریخ شروع دوره: 20 شهریور 1396
هزینه دوره: 1.800.000 تومان

مهلت تخفیف: ۱۰ درصد تخفیف ثبت نام ۷ نفر اول

 

 

 

 

برای رزرو حضوری، فرم زیر را تکمیل نمایید
 1. نام (*)
  Invalid Input
 2. نام خانوادگی (*)
  Invalid Input
 3. ایمیل (*)
  Invalid Input
 4. شماره همراه (*)
  Invalid Input