روش شناسی باز تولید فضا

مدرس: کاوه بذرافکن
زمان برگزاری: 8 و 9 و 15 و 16 مرداد - ساعت 14 تا 18
مدت دوره: 4 جلسه 16 ساعت
هزینه دوره: 440.000 تومان
شروع دوره: 8 مرداد 1396
مهلت تخفیف: ۱۰ درصد تخفیف ثبت نام ۷ نفر اول

وضعیت دوره: اتمام دوره

برای رزرو ، فرم زیر را تکمیل نمایید
 1. نام (*)
  Invalid Input
 2. نام خانوادگی (*)
  Invalid Input
 3. ایمیل (*)
  Invalid Input
 4. شماره همراه (*)
  Invalid Input
 

 

اگر چه دانش واژه ی فضا به نظر میرسد در اوایل قرن بیستم نقشی کلیدی در گفتمان معماری یافت ولی ریشه ای به قدمت شکل گیری جهان و بعدها معماری دارد. به رغم کاربرد مکرر فضا در ادبیات معماری و طراحی، به نظر می رسد با تبیین های منسجم و تحلیلی دقیق کمتری مواجه ایم. خوانش های متکثر از مفهوم فضا در حوزه ی معماری و شهر از یک سو و فلسفه از سوی دیگر پیچیدگی هایی ساخته است که جهت گیری رابا دشواری همراه می کد.

این دوره دربر گیرنده ی دستاوردهای پژوهشی است نسبت به مقوله ی فضا که تلاش می کند تبیینی در خور ارائه کند تا به نقد و نظر گذاشته شود و گامی برای پژوهش های بیشتر شود. روند ارائه مبتنی بر مفاهیم فضاست که به راهبردهای طراحی ختم می شود و تلاش می کند زمینه ی شکل گیری پراکسیس باز تولید فضا را برای مخاطب کنش گر فراهم کند.  دوره به صورت تلفیقی از ادبیات حوزه ی معماری و مصادیق آن ارائه می شود که حوزه ای از تاریخ جهان و کیهان شناسی و تولید فضای معماری را در بر می گیرد.

 

 سرفصل  دوره:

جلسه اول: هیافت به مسئله

 

 

ریاضیات، علم و فلسفه: مقوله در فلسفه؛ روش و روش­شناسی: برساختی نو

 

معما (Puzzle)، پرسش، مسئله، پژوهش؛ [علیه] نظریه، پروژه پژوهشی رقیب

 

نمود و بازنمود (Representation) و تولید و بازتولید  (Reproduction)

 

عمل­گرایی، تجربه­ گرایی، منطق و پراکسیس (Praxis)

 

 

جلسه دوم: مفهوم فضا

 

 

هستی­ شناسی فضا: اصالت مقوله

 

ریشه­ شناسی فضا: خیلی دور- خیلی نزدیک

 

فضا: توده، فرم- ادراک، تجربه

 

فضا در نقاشی، پیکره­ تراشی، سینما و موسیقی

 

 

جلسه سوم: ادبیات فضا

 

 

فضا، زمان معماری؛ گیدئون/ فضا، هستی معماری؛ شولتز

 

معماری به مثابه فضا؛ زوی/ معماری: فرم، فضا نظم؛ چینگ

 

تولید فضا؛ لفور

 

منطق اجتماعی فضا و فضا به مثابه ماشین؛ هیلییر

 

ناهمگنی فضا؛ هنسل، منگس

 

 

جلسه چهارم: راهبردهایی به فضا

 

 

فضای انتزاعی، مادی و زیستی، فضای اجتماعی

 

فضا و پارادایم­ های کیهان­ شناسی: ارسطو، اقلیدس، نیوتن، گالیله،

 

کپرنیک، دکارت، انیشتن؛ جهان­ های موازی و شبکه­ ای

 

واحد فضای، مفصل­ بندی، فضای بی مرزی، یکپارچگی و میدان

 

از زایش سنتی به ماتریکس زاینده: تبیین فضا